Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Milvus

Onze historiek

Milvus consulting is reeds actief sinds 1999. In de loop der jaren zijn er heel wat aanpassingen gebeurd, zowel qua inhoud als qua structuur. Een overzicht van de belangrijkste mijlpalen wordt hieronder weergegeven.

Aankondiging laboratorium NOLAB
2022

Onze labo-activiteiten werden gebundeld in een eigen merk NOLAB.

NOLAB staat voor ‘no ordinary lab’ en is een partner in het onderzoeken van klantspecifieke, niet-standaard vragen en problemen. Ons analytisch labo NOLAB is gespecialiseerd in het meten en opsporen van vluchtige organische componenten in extreem lage concentraties. Hiermee, ondersteunen we niet enkel onze klanten in het oplossen van hun problemen, maar voeren we ook analyses uit voor allerlei labo's en adviesbureaus op internationaal vlak.

MILVUS verhuist
2021

Een nieuwe locatie

Na een grondige renovatie trekt MILVUS consulting in in het nieuwe bedrijfspand aan de Wondelgemkaai 159 in de Gentse voorhaven. De extra ruimte die voorzien wordt voor het labo en voor kantoor maken de weg vrij voor bijkomende groei.

Logo MILVUS
2020

eco-scan en OLFASCAN ondergaan een geruisloze fusie

Het bedrijf gaat verder onder de naam MILVUS consulting NV. De adviesverlening blijft op de markt actief onder de merken ECOSCAN en OLFASCAN.

20 jaar OLFASCAN
2019

20 jaar OLFASCAN

OLFASCAN is 20 jaar actief op de Vlaamse markt met gespecialiseerd advies rond geur en geurhinder.

eco-scan neemt afscheid van labo akoestiek Hooglede

Per 4 maart draagt eco-scan het labo akoestiek over aan Daidalos Peutz en neemt hiermee afscheid van de activiteiten rondom akoestiek.

10 jaar eco scan
2017

10 jaar eco-scan

Op 6 oktober 2017 vierden we in onze vestiging in Hooglede het tienjarig bestaan van eco-scan, samen met onze partners, personeel, klanten, leveranciers en ook vertegenwoordigers van overheden.

Eco scan vaart eigen koers
2015

eco-scan wordt onafhankelijk

In goed overleg met aandeelhouder DLV wordt beslist om de aandelen van eco-scan volledig over te dragen aan OLFASCAN, zodat eco-scan vanaf eind 2015 een volle dochter wordt van OLFASCAN en haar eigen, onafhankelijke koers kan varen.

VLAREL ERKENNING OLFASCAN
2014

VLAREL Erkenning behaald

OLFASCAN kreeg de officiële erkenning als laboratorium in de discipline lucht voor VLAREL pakket L18: bepaling van geurverspreiding door middel van snuffelploegmetingen.

Eco scan eco scan noise
2012

farMER wordt eco-scan

De activiteiten van farMER hebben zich in de loop der jaren ook uitgebreid met ecologie-studies en mobiliteit. Ook worden meer een meer project-MERs aangemaakt voor industriële klanten. Opdat de vlag de lading opnieuw zou dekken, en om de herkenbaarheid met OLFASCAN te vergroten, werd op het vijfjarig bestaan van farMER de naamswijziging naar eco-scan aangekondigd.

eco-scan neemt akoestiek op in het gamma

eco-scan breidt uit met activiteiten op het vlak van akoestiek, na de overname van het handelsfonds en personeel van Sonorcontrol nv. Vanaf dan beschikt eco-scan ook over een tweede vestiging te Hooglede, waar het akoestische labo gevestigd is.

Logo OLFASCAN
2011

PRG Odournet gaat verder als OLFASCAN

In mei 2011 werd een full management buy-out doorgevoerd en werden de aandelen van de Odournet-groep terug ingekocht door de Vlaamse aandeelhouders. Het bedrijf gaat verder onder de naam OLFASCAN nv en vaart een eigen koers.

Kantoor OLFASCAN Wondelgem
2009

Laboratorium

In 2008 werd een industrieel pand aangekocht, gelegen langs de industriezone aan de R4 te Wondelgem. Hier werd een eigen state-of-the-art labo ingericht en werd in april 2009 gestart met het uitvoeren van GC-MS en GC-sniffing analyses met een zeer lage detectielimiet.

Farmer
2007

Oprichting farMER

Samen met DLV Belgium werd de dochteronderneming farMER bvba opgericht. Dit bedrijf focuste zich in het begin hoofdzakelijk op de markt van milieu-effectrapporten en decretale milieu-audits voor intensieve veeteeltbedrijven.

Logo Odournet
2005

Odournet Group

Om de herkenbaarheid met de andere bedrijven uit de Odournet-groep hoog te houden, werd de naam Project Research Gent nv in mei 2005 gewijzigd naar PRG Odournet nv.

Verhuis PRG Mariakerke
2001

Verhuis wegens groei

Wegens de continue groei van het bedrijf, werden de kantoren al snel verhuisd naar een modern kantoorgebouw aan de Brugsesteenweg te Mariakerke

Logo PRG
1999

Opstart PRG

PRG (Project Research Gent) wordt opgericht, als verderzetting van de geurgerelateerde actviteiten van vzw Alitech. Deze vzw was actief binnen de Universiteit Gent. PRG ontstond als zusterbedrijf van PRA in Nederland (later Odournet) onder initiatief van Nic Schamp, Herman Vanlangenhove en Toon Van Elst.